Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Product
service
news
contacts
 เครื่องรีดตะกอน (Belt Presses)

          เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรีดน้ำออกจากตะกอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการตะกอน อีกทั้งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาคุ้มค่ากับการลงทุน เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเนื้อที่จำกัด

เครื่องเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัติโนมัติ (Polymer Preparation Units)

           เหมาะสำหรับการเตรียมโพลิเมอร์ชนิดผง ให้เป็นสารละลายในความเข้มข้นที่ต้องการ ใช้สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำประปา

เครื่องอัดตะกอน (Chamber Plate Type / Membrane Plate Type Filter Presses)

          สามารถบีบอัดตะกอนให้มีปริมาณความชื้นต่ำ (30%- 75% ขึ้นอยู่กับชนิดของตะกอน) สามารถนำไปใช้ในการกระบวนการผลิตที่ต้องการแยกน้ำออกจากกากได้ เช่น กระบวนการผลิตไบโอดีเซล, กระบวนการผลิต เครื่องปั้นดินเผา

 

 E Tech system and supply Co., Ltd. All rights reserved.